Lakástakarék Lexikon


TÍZ ÉRV A LAKÁSTAKARÉK MELLETT

Érdekel

TERVEZZ VELÜNK!

KISZÁMOLJUK
NEKED:

KATTINTS IDE


GYAKORI KÉRDÉSEK A LAKÁSTAKARÉKRÓL

Érdekel

A lakáselőtakarékossági szerződéshez kapcsolódó alapvető fogalmak

A

 • A megtakarítási évek és idő kezdete: az a hónap, amelyben a betétszámla – a számlanyitási díj, a készpénz-átutalási megbízással történő fizetés díja és a számlavezetési díj elszámolása utáni – pozitív egyenlege először eléri a szerződésben rögzített teljes betétösszeget.
 • Állami támogatás: A betétbefizetésekre 30 %, legfeljebb évi 72.000,- Ft állami támogatás, amelynek mértéke 10 éves megtakarítási időszak esetén is mindvégig törvényileg biztosított. Az állami támogatás jövedelemtől függetlenül – nem adó- kedvezményként – jár és közvetlenül a megtakarítási számlán kerül jóváírásra. Az állami támogatás kizárólag lakáscélú felhasználás és minimum 4 éves előtakarékosság esetén vehető igénybe, valamint egy szerződésre legfeljebb 10 évig jár. Az állami támogatás adó- és járulékmentes.

B

 • Betéti kamat: A megtakarítás éves kamata a szerződéses módozat egyik jellemzője. A lakás-előtakarékossági számlán a kamatok évente tőkésítésre kerülnek. A kamatszámítás során minden hónap 30 napos, illetve minden év 360 napos. A kamat mértéke a szerződés fennállása alatt nem változtatható.

C

 • Célértékszám: a lakástakarékpénztár által meghatározott – az adott kiutalási időszakra vonatkozó – az az értékszám, amelyet, illetve amely feletti értékszámot elért lakáselőtakarékossági szerződések szerződéses összegeit ki tudja utalni.

E

 • EBKM: Egységesített Betéti Kamatláb Mutató, mely a betéti jellegű pénzügyi termékek egységes módszerrel számított kamatlába. Lakástakarékpénztár esetén az EBKM értékét havi húszezer forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kell meghatározni. Az EBKM a pénzintézeti termékek tényleges éves hozamát jelző mutató, melynek segítségével össze lehet hasonlítani a bankok kamatígéreteit. Kormányrendelet alapján minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani a termékeire vonatkozó EBKM-et és azt közzétenni.
 • Értékelési fordulónap: a kiutalási időszak első napja, amikor a lakástakarékpénztár meghatározza, hogy melyek azok a lakáselőtakarékossági szerződések amelyek esetében a szerződéses összeget az adott kiutalási időszakhoz tartozó kiutalási időpontra megállapított kiutalási összegből ki tudja fizetni.
 • Értékelési fordulónapi minimális értékszám: az az értékszám, amelyet a lakáselőtakarékossági szerződés szerződésszerű teljesítésével a minimális teljesítési idő végén a lakáselőtakarékoskodó elér, és amelynek elérésénél – a kiutaláshoz szükséges egyéb feltételek teljesítése esetén – a lakáselőtakarékoskodó kiutalási időszaka kezdetét veszi.
 • Értékelési nap: minden hónap utolsó napja, amikor a lakástakarékpénztár meghatározza az egyes szerződések értékszámát.
 • Értékszám: a lakástakarékpénztár által meghatározott a szerződő megtakarítási teljesítményének mérésére szolgáló szám. Az értékszám növekedésének üteme a megtakarítások elhelyezésének időpontjától és összegétől függ.

F

 • Felmondás: a lakás-előtakarékoskodó a megtakarítási idő alatt a szerződést írásban bármikor felmondhatja (felmondási idő 3 hónap). Négy évnél korábbi időpontban történő felmondás esetén az Ügyfél nem jogosult az állami támogatásra és annak kamataira. Csak a saját befizetéseit és a megtakarítás kamatait kaphatja meg.

K

 • Kedvezményezett: a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója, azaz a PTK 685. § b. pontja alapján: házastárs, vérszerinti dédszülő, nagyszülő, szülő, gyermek, testvér, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő,  valamint a CSJT 98. § alapján az intézeti gyámság alatt álló gyermek is. A kedvezményezett javára történik az állami támogatás igénylése, és a kedvezményezett, illetve közeli hozzátartozója tulajdonjogában lévő, vagy vásárlással, építéssel tulajdonába kerülő ingatlanra használható fel a szerződés.
 • Kedvezményezett módosítás: A kiutalás elfogadásáig a kedvezményezett személye bármikor módosítható, törölhető, amennyiben a kedvezményezett a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója.
 • Kiutalás: az adott kiutalási időszak utolsó napján (a kiutalási időpontban) a lakáselőtakarékoskodók nyilatkozata és az értékelési fordulónapon meghatározott sorrend alapján hozott döntés a kiutalási összegből kifizethető szerződéses összegekre, illetőleg betétösszegekről.
 • Kiutalási időpont: az adott kiutalási időszak utolsó napja.
 • Kiutalási időszak: az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó három hónap.
 • Kiutalási összeg: az ERSTE Lakástakaréknál a megtakarítás és a lakáskölcsön kifizetésére – az adott kiutalási időpontban – rendelkezésre álló összeg.

M

 • Megosztás: A Lakás-takarékpénztár írásbeli jóváhagyásával a szerződés kérelmenként, két szerződésre megosztható, amennyiben az új szerződő az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója.
 • Megtakarítás: a lakáselőtakarékoskodó betétbefizetéseinek, a jóváírt állami támogatásoknak és ezek kamatainak, valamint a jóváírt kamatprémiumnak az összege.
 • Megtakarítási évek: a szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezése hónapjának első napjától számított évek (12 hónap) a betét felvételéig. Megjegyzés: A definíció a 2006.01.01. után megkötött szerződésekre vonatkozik.
 • Megtakarítási idő: az adott módozatnak megfelelő szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezéstől az összegyűlt betét felvételéig eltelt idő.
 • Minimális értékszám: az az értékszám, amely alatt a szerződéses összeg nem kerülhet kiutalásra.
 • Minimális megtakarítási hányad: termékcsaládtól függően a szerződéses összeg 50 vagy 40 %-a, amely a kiutalás egyik elengedhetetlen feltétele.
 • Minimális megtakarítási idő: szerződéses módozatonként meghatározott azon legrövidebb megtakarítási idő, amely a kiutalás egyik elengedhetetlen feltétele.
 • Minimális teljesítési idő: a lakáselőtakarékossági szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a minimális értékszám és a minimális megtakarítási hányad elérésének időpontja.
 • Módozatváltás: Termékcsaládon belül lehetőség van a módozatváltásra, pl. Klasszik hitel 4 éves megtakarítási időből Klasszik hitel 10 éves megtakarítási időbe.

O

 • OBA: Országos Betétbiztosítási Alap. Szerepe: ha a hitelintézet fizetésképtelensége miatt nem vehető fel (befagy) a biztosított betét, akkor az Alap az ügyfél részére a befagyott követelés tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként 100.000 Euro erejéig kifizeti, a kifizetés azonban Magyarországon forintban történik. Az OBA a százezer eurót a kifizetési eljárás kezdő napját megelőző napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást. A betétbiztosítás egyaránt vonatkozik a természetes személyekre, a jogi személyekre és a nem jogi személyekre.
 • Összevonás: A lakás-előtakarékoskodó vagy több lakás-előtakarékoskodó kérelmezheti szerződéseinek egy lakás-előtakarékoskodó, és/vagy egy kedvezményezett javára történő összevonását, ha az összevonandó szerződések lakás-előtakarékoskodója/i egymás közeli hozzátartozói. Csak azonos kamatozású módozatok összevonása lehetséges.

S

 • Szerződés átruházás: A szerződést az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója folytathatja, amennyiben erről jogerős bírósági, hatósági határozat, vagy a korábbi és az új tulajdonos írásos nyilatkozata szükséges. Az elő-takarékoskodó halála esetén a kedvezményezett, vagy annak hiányában az örökösök folytathatják a szerződést.
 • Szerződéses összeg csökkenése: Bármikor csökkenthető a módozat szerinti minimális szerződéses összegig, amennyiben kisebb összeg is elegendő a cél megvalósításához vagy az ügyfélnek nehézséget okoz a vállalt havi megtakarítás összege.
 • Szerződéses összeg emelése: Amennyiben az ügyfél a megtakarítási időszak alatt havonta nagyobb összeget tud félretenni, a szerződéses összeg bármikor emelhető a módozat szerinti maximális szerződéses összeg figyelembe vétele mellett.
 • Szerződéses összeg: a lakás előtakarékoskodó által vállalt összes betételhelyezés a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás, az állami támogatásra jóváírt kamat és a lakáselőtakarékoskodó, illetve kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege.
 • Szerződéses összeg: A saját befizetés, az állami támogatás, a betéti kamat és lakáscélú kölcsön összege.

T

 • Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításánál az ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett költségek közül az ügyfél által felajánlott fedezet hitelbiztosítéki-érték megállapításának díját kell figyelembe venni. 20. Szerződéses módozat: a lakástakarékpénztár modellszámítások alapján kidolgozott pénzügyi terméke.

Az oldalon sütiket használunk! Kérlek, fogadd el az "Elfogadom" gombra kattintva! Több információ

Ezen a honlapon a böngészéshez, el kell fogadnod a sütik használatát. Ha a süti beállítások változtatása nélkül szeretnéd folytatni, kattints az "Elfogadom" gombra.

Bezár